Over de stichting

Samen voor een betere en onafhankelijke samenleving

Het belangrijkste doel van World Harvest is om een betere en onafhankelijke samenleving te creëren. World Harvest biedt niet alleen acute hulp in noodsituaties maar steunt daarom ook gemeenschappen door het realiseren van diverse faciliteiten. 

Sinds de oprichting van World Harvest is er wereldwijd met succes hulp geboden aan gemeenschappen waar de mensen leefden onder de armoedegrens. Daar waar World Harvest het best vertegenwoordigd is – Indonesië – opereert de stichting op dit moment in meer dan 40 gemeenschappen. Daar zijn scholen gebouwd en duizenden kinderen genieten dankzij ‘’Sponsor een kind’’ goed onderwijs. 

Een betere toekomst

Hulp voor iedereen in nood

Ook is World Harvest actief in gebieden waar de mensen door rampen zijn getroffen zoals bijvoorbeeld in Indonesië begin 2021 toen het werd getroffen door overstromingen. En natuurlijk biedt de organisatie (medische) hulp aan India, daar waar de Covid-19 pandemie zo veel mensen treft. Maar ook dichtbij huis is World Harvest actief. In Nederland is na de Corona-uitbraak door de inspanningen van World Harvest Europe voedsel uitgedeeld aan daklozen bij het Leger de Heils. En tijdens kerst vorig jaar zijn in samenwerking met de Stichting Hoop voor Morgen meer dan 900 voedselpakketten aan daklozen uitgedeeld.

Gebieden waar World Harvest Europe actief is

World Harvest Europe

World Harvest Europe werkt nauw samen met World Harvest Indonesia. Directeur van World Harvest Europe, Ade Linda Hasanah, komt uit Indonesië en zij zorgt dat de hulp van World Harvest Europe op de juiste plekken bij de arme gemeenschappen in Jakarta, Tangeran, Semarang, Manado, Bali, Nusa Tenggara Timur en Nias terecht komt.

Dankzij haar inspanningen en van een team vrijwilligers zijn er veel partners verbonden aan World Harvest Europe en is er geld om mensen te helpen. Die partners en giften hebben het mogelijk gemaakt dat veel kinderen hun school konden afmaken. Maar ook hebben veel inwoners medische zorg ontvangen.

Hoewel World Harvest Europe niet iedereen kan helpen, krijgt wel iedereen die wordt geholpen, de juiste hulp!

Translate »