Nieuws

Bezoek sponsorkinderen Indonesië

In december en januari bezochten Ade Linda en Gerrit (de bevlogen leiders van World Harvest Europe) Indonesië om diverse projecten van de stichting te monitoren. Bijzonder hartverwarmend was de ontmoeting met de kinderen van het sponsor een kind programma. Het is belangrijk om te zien dat de giften en bijdragen van de  partners van World Harvest Europe goed worden besteed en precies op de juiste plek terecht komen. Daarnaast is er sinds Covid en de restricties ook weer een nauwe samenwerking mogelijk met World Harvest Indonesia ter plekke. Een verslag van een stuk van het bezoek leest u hier.

Translate »